Κωνσταντῖνος Καβάφης, στοχασμοί σ’ἐπιλεγμένα, πρῶτο μέρος

(τὸ σχέδιο τοῦ Καβάφη εἶναι τοῦ Γιάννη Κεφαλληνοῦ) μὲ τὴν συνεργασία τῶν: Simone Brousseau, Ἀντιγόνης Ἠλιάδη, Γιώργου Καρύπη, Ἕλλης Παναγιώτου α) Στὸ πρῶτο μέρος ἀνθολογοῦνται τὰ ποιήματα: «Οὐκ ἔγνως», «Ἡ σατραπεία», «Στὰ 200 π.Χ.», «Ὀροφέρνης», «Ὁ Ἰουλιανὸς ὁρῶν ὀλιγωρίαν», «Ἡ πόλις», «Ἀπ’ τὲς ἐννιά..», ἀσχολίαστη ἀναφορὰ γίνεται στὸ «Φωνὲς» β) Παραλείπονται πασίγνωστα βιογραφικὰ στοιχεῖα καὶ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κωνσταντῖνος Καβάφης, στοχασμοί σ’ἐπιλεγμένα, πρῶτο μέρος.