Ἔργα Μάνου Τασάκου

 

Ὑπάρχουν δὺο μυθιστορήματα τοῦ Μάνου Τασάκου ἀναρτημένα στὸ διαδίκτυο -τὸ πρῶτο εἶναι τὸ γνωστό πιὰ «Ὁ μέτριος βίος τοῦ Ἀλέξανδρου Βαλέτα» καὶ τὸ δεύτερο εἶναι τὸ «Ὁ ἱδρώς ποὺ ἄνθισε στὸν κῆπο». Καὶ τα δὺο, (κατὰ δήλωση τοῦ ἴδιου τοῦ συγγραφἐα τους), εἶναι σχεδόν πρωτόλεια, κάτι ποὺ σημαίνει πὼς ἔχουν ἀρκετές ἀδυναμίες καὶ συγγραφική τεχνική ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει ὡριμάσει καὶ ἐξελιχθεῖ ὅσο θὰ ἔπρεπε. Ὁ Μάνος Τασάκος βρίσκεται ἤδη σὲ μὶα διαδικασία διορθώσεων, συμπληρώσεων καὶ αναθεωρήσεων, ἀλλά ὅλοι ἐμεῖς πού ἐργαζόμαστε μαζί του νομίζουμε πὼς ἔχει μία αξία ἡ ανάγνωση τῶν κειμένων του – ἀκόμη καὶ ἐκείνων πού πάσχουν ἀπό κάποιες άδυναμίες..

Καὶ τα δὺο ἔργα βρίσκονται ἀναρτημένα καὶ μπορεῖτε νὰ τὰ ἀναζητήσετε στὴν ἱστοσελίδα www.24grammata.com (θὰ πρέπει νὰ βάλετε στὸ πεδίο αναζήτησης τὸ ὄνομα «Τασάκος»).

Καὶ τὰ δὺο ἔργα διατίθενται απολύτως ἐλεύθερα..

 

 

Κράτα το

Κράτα το